Opłaty

Z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO powinni zapoznać się wszyscy rodzice wysyłający lub planujący wysłać swoje dziecko do jednej ze szkół naszego Zespołu.

Do pobrania: Procedura Opłat i Windykacji

Czesne jest płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca w klasie trzeciej.

Czesne od lipca 2019 będzie wynosiło 1300 zł.

Wpisowe (1000 złotych) należy wpłacić  na konto bankowe:
Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie, Pl. Bankowy 2
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

W sprawach opłat za szkołę prosimy o kontakt z Malwiną Homą:
e-mail: malwina@bednarska.edu.pl
kom. 604 904 656

Jeśli chcesz pomóc naszej szkole, kliknij tutaj aby zobaczyć jak możesz to zrobić: Konto darowizn Towarzystwa Przyjaciół I SLO "Bednarska"