Wielki Bednarski Konkurs Literacki

  • Opublikowano: 07/02/2014

ETAPY

10 marca– termin złożenia prac u nauczycielki polskiego (uczennice i uczniowie klas trzecich oddają prace Marcie Makowieckiej)

24 marca– decyzja o zakwalifikowaniu pracy do etapu jurorskiego

16 kwietnia– ogłoszenie wyników jury i nagrody dla zwycięzców

ZASADY

1 i 2 klasy –  udział obowiązkowy

3 klasy – udział dobrowolny

Prace – forma dowolna (krótka forma prozatorska, powieść, dramat, cykl wierszy - nie mniej niż trzy w cyklu)

- objętość dowolna

Prace oddawane są polonistkom w wersji wydrukowanej, zakwalifikowane dalej wysyłane są polonistce drogą mailową, następnie zestaw prac konkursowych wysyłany jest jurorom.

Przewodniczący jury – Andrzej Z. Makowiecki (juror Nike i Warszawskiej Nagrody Literackiej)

Aktualności: