Wyniki testów poziomujących z języków obcych

  • Opublikowano: 13/05/2015

Do grupy kontynuacyjnej z języka hiszpańskiego przyjęci zostali:

143

180

191

209

216

219

225

233

269

283

287

333

340

oraz 273  (pod warunkiem przyjęcia do szkoły)

 
 Do grupy kontynuacyjnej z języka francuskiego przyjęci zostali:

134

138

176

189

224

228

243

254

256

268

312

324

344

163

229

oraz pod warunkiem przyjęcia do szkoły

175

203

 

Do grupy kontynuacyjnej z języka niemieckiego przyjęci zostali:

218

207

173

217

169

297

246

319

oraz pod warunkiem poprawienia wyników testu po wakacjach:

 

162

300

151

207

 

Do projektu DSD przyjęci zostali wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do testu.

 

Jeżeli nie pamiętasz swojego kodu zaloguj się do systemu dla kandydatów tutaj: http://rej.bdnr.pl. W razie problemów skontaktuj się z sekretariatem szkoły: liceum@bednarska.edu.pl

Informacje dotyczące składania dokumentów i wpisowego są dostępne tutaj:

http://bdnr.pl/informator/?page_id=441

Aktualności: